Gå til innhold

Oljenæringen er viktig for Innovasjon Norge

28. mars 2018

Deler av oljebransjen har kritisert Innovasjon Norge den siste tiden for å ikke være en god støttespiller. Det stiller vi oss mer enn undrende til. Ni av 10 olje- og gassrelaterte prosjekter som søker støtte hos Innovasjon Norge, får ja på sine søknader. På ONS 2018, der innovasjon er tema, presenterer vi tolv spennende innovasjonsselskaper.

Anita Krohn Traaseth på ONS 2016 sammen med Kari Holmefjord Vervik, direktør Innovasjon Norge Rogaland, og Roxel gründere fra Stavanger.

Innovasjon Norge støtter hvert år mange innovasjonsprosjekter innen olje og gass. De fleste bedriftene som søker om støtte tilhører underleverandørindustrien.

I den offisielle bransjestatistikken er disse små høyteknologiselskapene oftest klassifisert som «industri» og «tjenesteyting», noe som kan føre til misforståelser om hvilke bransjer som får støtte til sine prosjekter. Innovasjon Norge lager derfor mer detaljert statistikk om søknader og innvilgede prosjekter slik at vi kan følge med på innovasjonstakten og kvaliteten på innovasjonsprosjekter rettet mot ulike næringer.

300 millioner til olje- og gassrelaterte innovasjonsprosjekter

Vår statistikk viser at støtten til olje- og gassrelaterte prosjekter (grafen til høyre) har økt gradvis fra 150 millioner kroner i 2010 til ca. 300 millioner kroner i 2014. Deretter stabiliserte støtten seg på i overkant av 300 millioner, før den gikk ned til 257 millioner i 2017. Nedgangen i antall søknader om igangsettelse av innovative prosjekter fra næringen de siste årene henger naturlig sammen med omstilling og halverte oljepriser i 2014. Derav ser vi også stor variasjon i søknadsinngangen over tid (graf til venstre).

Fra 2012 til 2015 så vi en jevn stigning i interesse for å søke om risikoavlastning til olje- og gassrelaterte prosjekter, deretter ser vi en utflating og nedgang i slike søknader etter oljesmellen. Innovasjon Norge fullfinansierer aldri prosjekter, men krever egeninnsats og annen privat kapital fra banker etc. Det har trolig vært krevende for små og mellomstore underleverandørbedrifter å løfte like mange gode innovasjonsprosjekter sammen med pilotkunder i en periode med nedgang i omsetningen og hvor mange investeringer er satt i bero.

Ni av 10 får ja

Det som er avgjørende for å få støtte er kvaliteten på prosjektene, ikke næring eller bransje. Søknader Innovasjon Norge mottar om støtte til innovasjonsprosjekter rettet mot olje- og gassnæringen er blant de aller beste. Derfor får nesten 90 prosent av de som søker ja til sine prosjekter. Andelen har ligget stabil mellom 85 prosent og 90 prosent de siste seks årene (som vist i grafen under). Tilsvarende tall for andre næringer er om lag 70 prosent.

Vi håper nedgangen i søknader etter oljesmellen vil normalisere seg i løpet av 2018, og at vi vil motta søknader om støtte til flere olje- og gassrelaterte innovasjonsprosjekter i tiden fremover.

Teknologioverføring fra olje og gass til andre næringer Innovasjon Norge har også støttet teknologioverføringsprosjekter fra olje og gass til andre bransjer i flere år. Dette er prosjekter hvor underleverandører til olje og gassnæringen tilpasser teknologi og løsninger til bruk i marin og maritim næring, helse, fornybar energi og en rekke andre områder. Disse prosjektene kommer i tillegg til de 300 millionene som gis i støtte til olje- og gassrelaterte prosjekter.

Vi ser at det jobbes godt med teknologioverføring og diversifisering i næringen generelt, og i de beste næringsklyngene spesielt. GCE Subsea, GCE Node, GCE Blue Maritime og NCE Subsea Valley er eksempler på fire ledende klynger som både fornyer olje- og gassnæringen, og samtidig bidrar til at klyngens medlemsbedrifter videreutvikler sin teknologi for å levere løsninger- og ta en posisjon i andre bransjer.

Det var derfor med stor interesse vi leste høydepunktene fra teknologioverføringsrapportene som Norsk olje og gass presenterte i Dagens Næringsliv 23. mars. Der trekkes det frem 26 innovative prosjekter som har overført olje – og gassteknologi til andre områder. Av disse er 19 av prosjektene i en kommersialiseringsfase og har et prosjekt hvor det er relevant å søke om finansiell støtte hos Innovasjon Norge. Og vi har faktisk støttet og bidratt med rådgivning til 16 av disse bedriftene – det vil si ca. 85 prosent av de prosjektene som er i kommersiell fase (se oversikt over bedrifter følger nederst i artikkelen).

Inviterer til samarbeid

Vi har støttet mange flere innovasjonsprosjekter enn de som er omtalt i de to teknologirapportene fra Norsk olje og gass. Sammen med Norsk olje og gass vil Innovasjon Norge gjerne bidra til en det blir laget en tredje rapport om innovasjonsprosjekter og teknologioverføring fra olje og gass til andre næringer.

ONS 2018: Messevri til innovasjon for omstilling Det er innovasjonsviljen og kompetansen innen olje- og gassektoren som danner bakgrunnen for vår tilstedeværelse på ONS. Årets hovedtema for ONS er innovasjon, og vi fokuserer i enda større grad på innovasjon for omstilling mot lavkost- og lavkarbonregime for flere leverandørbedrifter.

ONS er en god arena for små og mellomstore bedrifter, hvor Innovasjon Norge kan være med å vise frem de nyeste norske innovasjonene innen olje og gass. I år deltar Innovasjon Norge på Clean Energy Park med 12 bedrifter, både fra olje og gass, og fra fornybar energi basert på teknologi fra olje og gass.

Disse 12 bedriftene deltar på Innovasjon Norges stand: Norwegian Technology AS, Sentec AS, Green Entrans AS, Norhard AS, Ennox Technology AS, Hyperthermics AS, OCTIO AS, Control Cutter AS, Tocircle Industries AS, Kalkulo AS, LOS Protek AS og European Mud Company AS.

Innovasjon Norge har frontet og skal fortsette å fronte de beste og mest innovative selskapene innen olje og gass.

 

Liste over prosjekter fra Norsk olje og gass’ teknologioverføringsrapporter. De 16 øverste innovasjonsprosjektene markert i grått har Innovasjon Norge støttet:

 

(deler av innholdet i denne teksten har vært publisert i Dagens Næringsliv og Stavanger Aftenblad)

2 kommentarer leave one →
  1. 28. mars 2018 13:14

    Det er eit dårleg teikn for olje- og gassnæringa at den klagar på at leiinga i Innovasjon Noreg er for offensiv og framtidsretta.

  2. 24. juli 2018 16:08

    However, Hollister wasn’t elected. When George Voinovich left office to begin his first United Stated Senate term, Lieutenant Governor Hollister stepped in for 11 days—until Bob Taft took office.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: