Gå til innhold

Norge kan ren energi!

24. november 2016
Vannkraftverk

Kykkelsrud vannkraftverk (foto: Storbyphoto)

Innovasjon Norge har lagt frem sin Drømmeløfts-rapport om mulighetsområdet ren energi. Utgangspunktet for norsk suksess på dette området er meget godt.

Av Spesialrådgiver Marianne Tonning Kinnari, Innovasjon Norge

Vi har drevet vannkraftverk i Norge i mer enn 100 år. Vi vet mye om trygg og effektiv elektrisitetsproduksjon.  Denne kompetansen er mer enn vannkraftkompetanse; her dreier det seg om forståelse av systemløsninger – planlegging, distribusjon, regulering, optimalisering, sammenkobling av kompetanse  – for at hele energisystemet skal fungere sammen.

Vi har siden Sam Eydes tid valgt å kapitalisere på vår tilgang på ren og rimelig energi.  Det resulterte i etablerling av viktige lokomotiver som Norsk Hydro, Yara, Elkem, Eramet, TiZir og andre kraftintensive hjørnesteinsbedrifter. Disse bedriftene er verdensledende med tanke på lavt CO2 fotavtrykk per produsert enhet.

Vi er et høyteknologisk samfunn med innbyggere som omfavner ny teknologi – og tidlig tar i bruk nye løsninger. Derfor er elektrifisering av viktige samfunnsfunksjoner mulig i Norge. Vi er ikke redde for førerløse busser!

Når Innovasjon Norge i dag legger frem Drømmeløfts-rapporten om ren energi er det derfor med utgangspunkt i Norges gode utgangspunkt:

Vi har god tilgang på ren, regulerbar kraft. Vi produserte 145 TWH med vannkraft i 2015, og eksporterte 15 TWH, noe som gir et nasjonalt forbruk på 130 TWH. Vannkraft står i en særstilling blant fornybar energi, da det er produksjon og lager i ett.

Vi har lave strømpriser: Norske kraftpriser settes av balansen mellom tilbud (kraftproduksjon og import) og etterspørsel (forbruk og eksport), og forventes å være på det nåværende lave nivå i årene framover som resultat av kraftoverskuddet i Norden.

Vi har ett av verdens mest effektive kraftmarkeder: Norge var tidlig ute med deregulerering av kraftmarkedet og innførte en kraftbørs for omsetning av strøm – Nordpool Spot. Den norske kraftsystemmodellen er i dag rollemodell for energireformer i Europa, Japan, India og Sørlige Afrika.

Vi har et velutbygd kraftnett, men med betydelig investeringsetterslep. Det norske kraftsystemet trenger betydelig oppgradering og reinvesteringer for å sikre fortsatt stabil, effektiv og lønnsom produksjon og distribusjon av kraft. Fylkeskommunale og kommunale eiere av vannkraft erfarer nå at kraftselskapenes kapitalbehov er økende, i en tid med fallende og vedvarende lave kraftpriser. Dette står i sterk kontrast til høstingsfasen de siste 20 årene, der virksomheten har krevd lite reinvesteringer og dermed gitt rom for store utbytter.

Vi har industrielle lokomotiver på foredling av strøm: Selskaper som Hydro, Elkem og Yara har vist vilje til investering i kraftkrevende industri i Norge de siste årene. Den kraftkrevende industrien gir oss både tilgang på kompetansemiljøer for utvikling av ny næringsvirksomhet, samtidig som de bidrar til sysselsetting og nasjonal verdiskaping fra vår rene energi.

Norge er en av verdens mest elektrifiserte økonomier: Vi bruker strøm gjennomgående, både i vare- og tjenesteproduksjon, i husholdningssektoren og etter hvert også i transportsektoren. Norsk satsing på elbiler gjør at vi har den høyeste elbiltettheten i verden.

Vi har et godt utbygd virkemiddelapparat innen ren energi: Virkemiddelapparatet, med Enova i spissen, har kompetanse og finansielle muskler til å bistå nasjonale og internasjonale selskaper i etablering av ny, og videreutvikling av eksisterende, næringsvirksomhet basert på den norske rene energien.

Rapporforside med bilde av barn og vindmøller

Den nye Drømmeløfts-rapporten

Vi har høy fagkompetanse i forskningsektoren: Norge har flere miljøer både på institutter og universiteter som har god kompetanse innen fornybar energi, materialer og digitalisering. Sintef Energi og IFE er eksempler på instututter som bidrar til at Norge hevder seg internasjonalt, og har god tilbakebetalingsprosent på forskningsmidler i EU. Tidligere i år ble det etablert åtte nye sentre for miljøvennlig energi (FME), som er sikret en grunnfinansiering i åtte år fremover.

Norge har derfor de beste forutsetninger for å kunne bidra i møtet med verdens klimautfordringer og norske bedrifter bør kunne erobre nye globale markeder for integrering av ren energi i produksjon og tjenester.

I den nye Drømmeløfts-rapporten om mulighetsområdet ren energi kommer  Innovasjon Norge med forslag til hvordan myndighetene kan bidra til norsk suksess på området.

Du kan laste ned rapporten her! (PDF)

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: