Gå til innhold

Ordretilgangen i industrien: lyspunkter men fortsatt fall

7. november 2016

Statistikken for ordretilgang og industriproduksjon kan gi oss et visst innblikk i hvordan det står til med norsk næringsliv etter oljeprisfallet og problemene i olje- og gassektoren. Det generelle inntrykket er dessverre fortsatt nedgang.

Av spesialrådgiver John Rogne, Innovasjon Norge

Statistisk sentralbyrås ordrestatistikk for den ordrebaserte industrien viser at ordreinngangen i 3. kvartal var omtrent som i 2 kvartal. De fleste næringene har fortsatt nedgang, men skipsverftene melder nå om økning, rett nok fra et svært lavt nivå i 2. kvartal. Nye kontrakter på bygging av cruiseskip bidrar sterkt til økningen.

Det er næringer som leverer varer og tjenester til olje- og gassektoren som har størst nedgang i ordrereservene. Dette gjelder både hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

Statistikk ordretilgang

Sammenlignet med samme kvartal i 2015 er det en økning ordreinngangen på 3,6 prosent, fra et lavt nivå da. Det er en økning på 6,6 prosent for hjemmemarkedet som trekker opp, mens inngangen fra utlandet er på samme lave nivå som året før. Ordreinngangen nådde en topp i 2. kvartal 2011, og har deretter fluktuert noe i en fallende trend. Industriens ordreinngang er nå på det laveste nivået siden 2010.

Økningen i ordreinngangen siste kvartal er imidlertid ikke nok til å hindre nedgang i ordrereserven. Reserven falt med 3,5 prosent fra 2. kvartal, og ligger hele 26 prosent lavere enn i 3. kvartal i fjor. For hjemmemarkedet er nedgangen fra i fjor 18 prosent og for eksportmarkedet 30,5 prosent.

Den store og viktige maskinindustrien (mye leverandørindustri) melder om ytterligere fall i ordrereservene som var 54 prosent lavere enn i 3. kvartal i 2015. Det var 39 prosent nedgang i hjemmemarkedet og 59 prosent i eksportmarkedet.

Metallindustrien (aluminium mv.) har høyere ordreinngang og ordrereserve enn i 3. kvartal 2015, men SSB påpeker at tallene er påvirket av at en stor bedrift er overført fra gruppen annen verststedproduksjon til denne gruppen, og at dette påvirker tallene for de to gruppene.

Etter økning i ordreinngangen siste kvartal, har gruppen bygging av skip og oljeplattformer 16 prosent lavere ordrebeholdning enn i 3. kvartal 2015. Det er 20 prosent ned for hjemmemarkedet og 7,5 prosent ned for eksportmarkedet. Gruppen kjemiske råvarer har 6,3 prosent lavere ordreinngang en i 2. kvartal i år, og 6,3 prosent nedgang sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

Selv om det var 18 prosent nedgang i ordrebeholdningen siste kvartal for tekstil- og bekledningsindustri, registreres nær dobling i ordrebeholdningen fra hjemmemarkedet sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Det er bare denne gruppe og metallindustrien som har økt ordrereserven fra 3. kvartal i fjor. Siste kvartal var det bare gruppen annen verststedproduksjon som hadde økning i ordrebeholdningen utenom skipsverftene.

Det betyr at gruppene maskinreparasjon og installasjon, data- og elektrisk utstyrsindustri, papir- og papirvareindustri, metallvareindustri, maskinindustri og kjemisk og farmasøytisk industri, alle hadde nedgang i ordrereserven både fra forrige kvartal og fra 3. kvartal i fjor.

Figur ordrereserver

To år med nedgang i produksjonen i leverandørindustrien

Industriproduksjonen var i september 5,6 prosent lavere enn i september i fjor, etter justering for ulikt antall dager. De siste to årene, fra høsten 2014, har industriproduksjonen falt jevn. ‘

Det er de store gruppene maskinindustri, verftsindustri og maskinreparasjon og – installasjon, som har falt markert tilbake. Dette er grupper som rammes av reduksjonen i aktiviteten innen petroleumsindustrien, og er inne i en krevende omstillingsperiode.

For industri utenom leverandørindustri har utviklingen, som vist i den siste figuren, vært flat. Dette gjelder blant annet metallindustri, der aluminium, nikkel og ferrolegeringer er de viktigste produktene. Matvareindustrien, som er rettet mot hjemmemarkedet har jevn vekst.

Figur industriproduksjon

industriproduksjon2

 

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: