Gå til innhold

Digitalisering: et annet buzzword for datateknologi eller har det et nytt innhold?

6. oktober 2016
Norwegian fly

Norwegian gjør aktiv bruk av digitale løsninger (foto: Norwegian Air Shuttle)

Tidligere ble det snakket om EDB (elektronisk databehandling) og senere IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), men nå er det ordet digitalisering som brukes når det gjelder alt som har med datateknologi å gjøre. Representerer dette skiftet i bruk av begrep noe mer enn at det bare er et nytt buzzword?

Av spesialrådgiver Astrid Langeland, Innovasjon Norge

Digitalisering er ikke noe nytt fra et teknologisk synspunkt. Både datateknologi og digitalisering defineres som omdannelsen av data eller informasjon fra analoge til digitale signaler. I utgangspunktet er derfor digitalisering en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte metoder for oppgaveløsing til elektroniske metoder.

Begrepet digitalisering inkluderer derfor både etablering av IT-systemer som understøtter manuelle rutiner og automatisering av arbeidsprosesser som ofte dramatisk øker produktivitet og kvalitet. Denne betydningen av digitalisering forstås også som teknologifisering.

Den menneskelige faktoren

Fra et forretningsmessig ståsted impliserer digitalisering imidlertid en helt ny måte å tenke på: Hvordan kan teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon bidra til at bedriften kan gi sine kunder økt kvalitet, bedre opplevelser, tidsbesparelser og kostnadsreduksjoner?

I tillegg er det nå erkjent at dersom ikke kunder, bedrifts ledere eller ansatte er nysgjerrige og villige til å ta i bruk de nye mulighetene den digitale teknologien tilbyr, så blir mulighetene heller ikke utnyttet.

Digitalisering handler minst av alt om teknologi

Mange hevder at digitalisering handler minst av alt om teknologi, og at den handler mest om hvordan mennesker bruker teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Dette fordi digitalisering gjør det mulig å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.

Andre går så langt som å si at digitalisering er mennesker. Dermed handler digitalisering like mye om å tenke nytt, samt reorganisering av tradisjonelle rutiner, verdier og holdninger i hverdagsliv og forretning.

Brukerinvolvering

Digital teknologi gir ikke automatisk smartere jobbing. IT-løsningene må understøtte de forretningsmessige oppgavene som skal løses for å realisere kundeeffekter. Brukerorientering er derfor sentralt for å lykkes med digitaliserings prosjekter. Utstrakt involvering av brukere i planlegging og gjennomføring av prosjektene er derfor vanligere og vanligere i produkt og tjenesteutvikling.

«Innspill til våre endringer kommer fra både kunder, kolleger og IT-supportsenteret. Sammen med observasjoner og analyser av leveranseprosessene fra et kundeperspektiv på tvers av sektorer og enkelt tjenester kan Innovasjon Norge levere bedre kundeopplevelser» forklarer Rodin Lie som er Divisjonsdirektør for IT og digitalisering i Innovasjon Norge.

Den digitale kundeopplevelsen

Begrepet digitalisert kan i dag ofte innebære en total transformering av forretningsmodellen i form av hvordan bedriften dekker kundebehov og skaper verdier i en helhetlig digital verdikjede som inkluderer underleverandører og nye samarbeidspartnere.

Nye forretningsmuligheter og konkurransefordeler skapes på grunnlag av på ny dyp innsikt i kundeadferd og de nye digitale mulighetene til å koble mennesker, produsenter og betalingsløsninger sammen. Nye produkter og tjenester på digitale plattformer er ofte satt sammen av komplementære produkter på tvers av bransjer og segmenter.

Et eksempel på nye sammenkoblinger er innovasjonene i det digitale mobilspillet Pokemon GO.

Skjermbilde smarttelefon

Pokemon Go. Foto: Niantec

Spillet er ikke basert på ny teknologi, men på eksisterende produkter og teknologier som er kombinert på helt nye måter.

Etablerte pokemonfigurer, opprinnelig fra kortspill, er satt inn i smarttelefon plattformen som gir tilgang til både GPS og Google Maps. I tilllegg skapes det en virtuell opplevelse gjennom telefonens foto-funksjon, og spillet tvinger dessuten spilleren ut i den virkelige verden.

Det digitale forretningspotensiale

En McKinesy undersøkelse fra 2015 viser at rundt 70 prosent av 1000 spurte toppledere forventer at digitale utviklingsprosjekter vil gi bedriften økte inntekter og lønnsomhet i løpet av de neste tre år. De forventer at en digital omlegging kan gjøre selskapene effektivere, smidigere og bedre i stand til å levere innovative produkter og tjenester til kunder og samarbeidspartnere gjennom flere distribusjonskanaler.

Norwegian er et godt eksempel på et selskap som tidlig utnyttet informasjonsteknologi strategisk til aktiv ressursplanlegging, inntektsstyring og outsourcing av støttefunksjoner. Deres digitale forretningsmodell gir høy utnyttelse av flyparken, høy produktivitet per ansatt og muliggjør tilleggs salg av andre tjenester knyttet til reisevirksomhet.

Digital distribusjon av varer og tjenester

Digitale plattformer for distribusjon og salg av produkter og tjenester, som allerede er utviklet av selskaper som Facebook, Apple, Amazon og Google, kan benyttes også av andre virksomheter. Nye bedrifter kan enkelt koble på sin virksomhet ved å legge sine produkter og tjenester på toppen av de allerede eksisterende plattformene.

Dette skaper vinn-vinn verdier ved at flere utnytter investeringene i den digitale plattformen, som eieren åpner for andre. Apper kan distribueres fra Apples App-store og Amazon inviterer til programmet Make Money with Us, som gjør det mulig for selgere å bruke deres digitale markedsplass.

De digitale markedsplassene har i dag 6,5 milliarder medlemmer innenfor ulike globale nettverk, hvorav Facebook er størst med 1,6 milliarder følgere, YouTube har 1 milliard og Alibaba 0,5 milliarder brukere som også er forbrukere og potensielle kunder. Denne digitaliseringen av distribusjonsleddene har gitt opphav til begrepet plattformøkonomi.

Delingsøkonomi

Begrepet delingsøkonomi kom i vanlig bruk først på nyåret 2016. Det brukes om alt fra sosial og idealistisk byttehandel til rene kommersielle transaksjoner på digitale plattformer. Disse nye digitale markedsplassene fungerer som et bindeledd mellom en tjenestetilbyder og en kunde og håndterer transaksjonen mot et gebyr.

Eksempler på delingsøkonomiselskaper er taxitjenesten Uber, overnattingstjenesten Airbnb og bilutleietjenesten Nabobil. Kjernen i disse selskapene er digital teknologi og internett distribusjon, mens forretningsideene er basert på innsikt i kundenes endrede holdninger.

Fremtidens kunder vil være brukere – ikke forbrukere. De ønsker tilgang til varer og tjenester, men ikke nødvendigvis å eie. Det å låne, leie eller bytte kan ofte være mer formålstjenlig og har dermed gitt grunnlag for disse nye forretningsmulighetene.

Potensialet som ligger i prinsippene for delingsøkonomien kan illustreres ved Airbnb som omsatte for rundt 900 millioner dollar i 2015, etter en årlig veksttakt på 90 prosent.

Digitale økosystemer

Produktivitetskommisjonen påpeker at det gir store samfunnsmessige gevinster ved å øke digitaliseringen av hele samfunnet og at det må legges til rette for nasjonal digital infrastruktur.

I naturens biologiske økosystemer påvirker livsprosesser i artsmangfoldet alle individer og er grunnlaget for naturlig dynamikk og evolusjon i naturen. På samme måte påvirker digital teknologi og utbredelsen av den samhandling i samfunn og næringsliv.

Internett har gjennom world wide web  knyttet hele verden sammen i en sammenhengende digital sfære. Dette gir store nettverkseffekter fordi jo flere brukere jo mer verdifulle blir nettverkene for alle brukere. Økt anvendelse av tingenes internett (Internet of Things) vil forsterke disse effektene.

Digitale tjenester og produkter kan integreres med andre tilbyderes tjenester og dermed frigjøre ressurser til andre oppgaver både i offentlig og privat sektor innenfor både nasjonale og globale digitale økosystemer.

Innenfor en bedrifts digitale økosystem må nye løsninger knyttet til samhandling, kunnskap- og informasjonsdeling, kundehåndtering og smart bruk av teknologi støtte opp om hverandre for å realisere og utvikle forretningsambisjonene.

Digitaliseringens semantikk

Ordet digitalisering har en vesentlig bredere semantisk betydning enn den rent teknologiske. Digitalisering handler ikke minst om å utnytte de teknologiske mulighetene til å være konkurransedyktig gjennom å tilby moderne digitale kundeopplevelser, å kunne ha digital tjenesteproduksjon og digital samhandling med andre virksomheter.

Dette krever strategisk innsikt i hvilken betydning digitalisering har, hva den vil komme til å forandre og hva som kreves for at virksomheten skal kunne utnytte mulighetene ved digitalisering til det fulle i fremtiden. Fokus kan ikke lenger bare være på teknologi, men må utvides til hvilke nye gevinster teknologien kan gi kunder, ansatte og samfunn. Men det er menneskene som må evne både å se og ta i bruk mulighetene.

One Comment leave one →
  1. 12. august 2019 12:35

    Enjoyable article, thanks for sharing

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: