Gå til innhold

Vannteknologi på sitt viktigste

2. mars 2016

Rent vann og vannbehandling er en av våre største samfunnsutfordringer og ett av FNs nylig vedtatte mål for en bærekraftig global utvikling. Det betyr fremtidsrettede muligheter for norsk vannkompetanse og -teknologi. Dette var tema  på Vannbransjens innovasjonskonferanse i Trondheim 1. mars.

Av adm.dir. Anita Krohn Traaseth og fagansvarlig vann, Arne Borgersen, Innovasjon Norge

Anita Krohn Traaseth

Anita Krohn Traaseth

Vann er verdens viktigste ressurs og vårt livsgrunnlag. FNs siste vannrapport viser at nær 750 millioner mennesker er uten tilgang til rent drikkevann, mens ca. 2,5 milliarder mangler akseptable sanitærforhold. Klimautfordringer som tørke og flom, sammen med befolkningsvekst og økt urbanisering, krever nye løsninger innen vannteknologi og vannbehandling.

 

Økende vannbehov

Befolkningsvekst og bedre levestandard er en drivkraft bak det økte behovet for vann. I 2050 forventes den globale etterspørselen etter vann å øke med 55 prosent. I industrien alene forventes behovet å øke med hele 400 prosent frem mot 2050.

Flere av verdens ledende næringsaktører har vann som prioritert tema da tilgang og forsyningssikkerhet er viktige risikofaktorer. Dette bidrar til å gjøre den globale vannindustrien til en av verdens raskest voksende næringer.

Investerer i vann

Det norske oljefondet har allerede sett verdien i selskaper som har en forsvarlig vannforvaltning. Fondet øker også sine investeringer i vannbehandlingsselskaper og er i tillegg ledende sponsor av den globale organisasjonen Carbon Disclosure Program’s vannprogram.

Arne_Borgersen_Innovasjon Norge

Arne Borgersen, foto: Innovasjon Norge

Programmet gir informasjon om selskapers vannforbruk og risiko knyttet til knappe vannressurser. Målet er å gi investorer økt forståelse for de forretningsmessige risikoene og mulighetene forbundet med vannmangel og forsvarlig vannhåndtering.

Blant de ledende

Norge er ett av landene i verden med mest ferskvann per innbygger og best vannkvalitet. Mye av årsaken til dette er en teknologisk avansert vannbransje med dyktige fagfolk.

Foruten rent vann i springen handler vannteknologi også om det som renner ut. I dag kan et moderne anlegg for avløpsvann produsere energi og biogass gjennom rensing og utskilling av viktige organiske næringsstoffer. Her er norsk teknologi og kompetanse i tet.

Vannteknologi sentralt i det grønne skiftet

Bedriften Salsnes Filter fra Namsos har hatt internasjonal suksess med en teknologisk kompakt løsning for resirkulering, gjenbruk og utnyttelse av biprodukt i industrielt prosessvann.

Asker-bedriften Cambi er ledende innen såkalt termisk hydrolysebehandling av slam, en prosess for konvertering av biologisk materiale til fornybar energi. Selskapet har levert anlegg bl.a. i London, Washington DC og Beijing foruten Norge.

Vann berører de fleste industrier og miljøutfordringer. Vannteknologi står derfor sentralt i det grønne skiftet og utviklingen av en global fremtidsrettet og bærekraftig bioøkonomi.

Med lærdom fra oljeeventyret

Da det norske oljeeventyret startet fantes det lite norsk teknologi i bransjen. I løpet av de 40 årene som har gått er det utviklet en norsk oljeteknologiindustri som på en rekke områder er verdensledende.

Dette er et resultat av en bevisst politikk og et fokusert virkemiddelapparat. Kan vi nå gjøre vann til den nye oljen? Med en målrettet satsing kan norsk vannteknologi bli en viktig eksportnæring med stort og bærekraftig fremtidspotensial.

Muligheter til å bidra globalt

I dag er de viktigste norske vannaktørene samlet i to næringsklynger som samarbeider blant annet med Innovasjon Norge om å utvikle morgendagens løsninger som skal bidra til å redusere energiforbruket, resirkulere vannet og utnytte energipotensialet i avløpsvannet. Dette er gode klimatiltak der Norge har muligheter til å bidra globalt.

Omstillingen som nå skjer i norsk økonomi og næringsliv er også en god anledning for andre store norske globale aktører til å være med på å løfte en næring med stort potensial for verdiskapning, eksport, arbeidsplasser og avkastning.

Vannteknologi er ikke bare bærekraftig teknologi på sitt beste, det er ikke minst teknologi på sitt viktigste!

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: