Gå til innhold

5 strategiske råd til næringslivets bærekraftige omstilling

19. januar 2016
ThinkstockPhotos-484163720

Bærekraft og vekst går hånd i hånd. Foto: Thinkstock

Det danske fremtidsstudiet «Big Future 2025» har fem operative anbefalinger for å kunne utnytte bærekraftige prinsipper i den økende globale konkurransen. Ledere må starte arbeidet med omstilling umiddelbart, og det krever dyp innsikt i kundenes behov for å kunne levere helhetlige systemer med et minimalt ressursforbruk.

Av spesialrådgiver Astrid Langeland, Innovasjon Norge

Også danske bedrifter må omstille seg. I et fremtidsstudie gjennomført av Instituttet for Fremtidsforskning i 2015, kalt «Big Future 2025 – forretning med holdbar vækst», pekes det på viktige strategiske områder som danske ledere bør fokusere på hvis de vil sikre fortsatt vekst.

De danske rådene er basert på en innsikt om at økonomisk vekst og bærekraft går hånd i hånd. Dette følger den eldgamle tradisjonen om å etterlate et gårdsbruk i samme eller bedre stand til de påfølgende generasjonene.

Bedrifter må derfor også følge forretningsmodeller som kan skaleres uten å gå på bekostning av samfunnets bærekraft.

Innovasjon Norge mobiliserer til bærekraftig omstilling

«Dansk næringsliv er kjent for å være dyktigere på kommersialisering enn norske bedrifter», sier direktør i Innovasjon Norge, Silje Aspholm Hole. «Derfor er det vel verdt å lytte til danske innsikter for strategisk utvikling basert på megatrender, markedsbehov og markedsmekanismer», mener hun.

Innovasjon Norge anbefaler at norsk næringsliv utnytter bærekraft som konkurransefortrinn og støtter i dag næringslivet med risikofinansiering og forretningsutvikling med fokus på teknologi- og markedsutvikling.
Bærekraft er løftet fram som et sentralt element i Innovasjon Norges virksomhetsstrategi fra 2016.

Kundebehov og megatrender i fokus

«Big Future 2025»-studiet viser til at en fremtidsrettet verdiskaping tar utgangspunkt i de sterke utviklingstrekkene i markedet og fokuserer på kundenes behov i dag og i fremtiden.

De fire viktigste megatrendene som skaper en rekke nye forretningsmuligheter og som kan løfte og utvikle dansk næringsliv er: Digitalisering, en voksende global middelklasse spesielt i Asia, klimaforandringer og ressursknapphet.

Disse megatrendene kommer til å påvirke alle virksomheter både direkte og indirekte. Alle må derfor vurdere konsekvensene for sin bedriftsstrategi.

De største mulighetene i de neste ti år forventes å komme fra effektiviseringstiltak eller salg av produkter og tjenester og som er attraktive eller nødvendige for den voksende globale middelklasse, som forebygger eller reduserer konsekvenser av klimaskiftet, som er ressursbesparende, og som er digitale eller digitaliserbare.

De strategiske anbefalinger til dansk næringsliv er:

1: Forstå bedriftens verdiskaping

Er bedriften en del av fortiden eller fremtiden? I et globalt marked preget av raske og disruptive endringer med økende konkurranse, er første skritt å forstå selskapets plassering i verdikjeden.

Man bør altså først analysere hvor i leverandørkjeden virksomheten står i forhold til sluttløsningen som brukeren kjøper. Hvilke kjernekompetanser eier virksomheten og hvor robust og smidig er forretningsmodellen? Er det mulig å ta større posisjoner i verdikjeden?

2: Invester og innover i dine kunders verdiskaping

Utviklingen viser at de fleste produkter og tjenester risikerer å ende som «commodities» som ikke kan forsvare et høyt kostnadsnivå. Derfor er det nødvendig å satse på innovasjon.

Kundenes behov må dekkes i større grad enn tilfellet er i dag. Mulighetene ligger i å gå fra salg av enkelte komponenter til salg av løsninger.

3: Vær åpen mot omverdenen

I fremtiden vil det etterspørres flere helhetlige løsninger hvor virksomheter og offentlig sektor samarbeider om å skape bærekraftige løsninger. Kunnskapsdeling på tvers av bransjer, kulturer og generasjoner vil gi økt verdiskaping i fremtiden.

Samtidig blir verden mer transparent, informasjon blir tilgjengelig for alle og de som ikke er åpne mistenkes for å skjule noe.

4: Skap mer med mindre

Den globale middelklassens vekst og deres ønsker om vestlige nivå på sitt ”Bil-Biff-Bolig” forbruk vil øke ressursforbruket dramatisk. Dette vil føre til en innovasjonskraft og et teknologiskifte over de neste 10-30 år med nye løsninger for ressurs optimalisering som vil være markant forskjellig fra i dag.

Ressurs- og klimatiltak er sjelden systematisk implementert i forretningsstrategiene i dag. Kartlegg derfor bedriftens ressursforbruk og CO2 utslipp og fokuser på hvordan det er mulig å redusere dette dramatisk.

5: Produktiviteten må økes NÅ

For å styrke konkurranseevnen må produktiviteten økes gjennom økt ledelseskvalitet. Styrer og ledelse må øke oppmerksomheten på hvor nødvendig det er med et temposkifte i dag.

Scenariene i «Big Future 2025»

Institutt for Fremtidsforskning har fasilitert fremtidsstudiet hvor et «vekstpanel» med 150 danske bedriftsledere og et rådgivende panel har deltatt i dybdeintervjuer og workshops.

Grunnlaget for anbefalingene i «Big Future 2025»-studiet er fire scenarier for ressurs- og klimautfordringene frem mot 2025. Scenariene er bygget rundt spørsmålene om hvordan verden vil regulere klima- og ressursutfordringene.

Enten vil de reguleres gjennom felles globale løsninger eller gjennom lokale og ikke koordinerte løsninger. Videre har scenariene drøftet spørsmålene om samfunn og markeder vil forholde seg til klima- og ressursproblemene nå, eller bare skyve dem foran seg med de konsekvensene det vil ha for adferd, investeringer og forbruk.

De fire scenariene er kalt: Titanic (lav regulering/lav nødvendighet og frykt), «Wild East» (lav regulering/høy nødvendighet og frykt), «Planners dream» (høy regulering/lav nødvendighet og frykt) og «Great Change» (høy regulering/høy nødvendighet og frykt).

Scenariet «Great Change»

I dette scenariet, som ikke er usannsynlig og innebærer de mest dramatiske endringene, blir det felles globale løsninger og en samlet erkjennelse av at det haster med raske grep. Som følge av dette, oppfordres hver enkelt bedrift til å analysere hvilke konsekvenser dette har for deres virksomhet på kort og lang sikt.

Scenariet forutser at alle sektorer blir en del av «cleantech» industrien. Da blir det viktig å utnytte prinsippene for den sirkulære økonomien og samarbeide både i og på tvers av verdikjeder for å kunne levere systemløsninger.

Vekstrapporten

I Vekstrapporten, som er et resultat av prosjektet, er det også anbefalinger innenfor seks forskjellige sektorer: detalj, energi, finans, industri, landbruk og opplevelser.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: