Gå til innhold

Designerens rolle i sosialt entreprenørskap

4. januar 2016
tags:
Mann i rullestol med ung pinke på sykkel

Transiciones lager rimelige lokalproduserte rullestoler i Guatemala. (Foto: Mario Bollini, Norsk Form).
Dette innlegget gir et kort sammendrag av en masteroppgave som tok for seg designernes rolle i sosialt entreprenørskap.

Hva skal til for å skape bærekraftige løsninger innenfor sosialt entreprenørskap? Og hvilken rolle kan industridesignere spille?

Gjestebloggpost av Anne Marte Sletto

Tre norske designforetak, K8, Innovativoli og Design uten grenser, har gjennom ulike prosjekter lykkes i å løse lokale utfordringer i henholdsvis Guatemala, Uganda og Kenya.

Fellesnevneren for prosjektene er utvikling av produkter som skaper en bedre hverdag for sluttbrukeren, og næringsutvikling i lokalsamfunnet der produktene skal implementeres.

Kort om aktørene

K8 Industridesign, Bright SunBell

K8 Industridesign har utviklet en multifunksjonell lampe drevet av et solcellepanel. Lampen kan brukes som pendellampe, hodelykt, lommelykt, bordlampe og mobillader.

Lampen er hovedsakelig utviklet som en erstatning for parafinlampen som benyttes i mange husstander i blant annet Kenya og Tanzania.

«Designere er spesialister på å jobbe fleksibelt og å sette sluttbrukerne og deres behov i fokus, hvilket er avgjørende egenskaper i prosjekter som krever tilpassing, tålmodighet og gode løsninger. Designere kan på denne måten spille en vesentlig rolle, og er en ressurs som bør utnyttes i mye større grad enn hva praksis er i dag.»

Klasserom med elever og lampe

K8s lampe i bruk (foto: Bright Products)

Innovativoli, SuSan Design

Innovativoli har gjennom prosjektet SuSan Design (nå en stiftelse) utviklet offentlige toaletter til bruk i slumområder og på skoler i Uganda. Urinalene kan skille urin fra avføring, og ved riktig behandling kan bøndene bruke avfallet som gjødsel.

Gjødselen er rimeligere og øker produktiviteten og inntekten til bøndene. Produktet gir samtidig lokalsamfunnet en tryggere, mer verdig og hygienisk sanitærsituasjon.

Design uten grenser, Transiciones

I Design uten grensers rullestolprosjekt i Guatemala var hovedfokuset å utvikle en ny rullestolmodell for barn, samt drive kompetanseoverføring mellom industridesignere fra Norge og de ansatte ved den lokale produksjonsbedriften av rullestoler, Transiciones.

70% av de ansatte i Trancisiones sitter selv i rullestol, og gjennom dette samarbeidet fikk designerne verdifulle innspill til hvordan rullestolen kunne utvikles mer i tråd med brukerens behov. De ansatte i Tranciciones tilegnet seg ny kunnskap for å kunne drive egne designprosesser, slik at de kan produsere bedre og rimeligere produkter i fremtiden.

Verksted med folk i rullestol

Trancisiones i Guatemala (foto: Kjersti Gjems Vangberg fra Norsk Form)

Utfordringer og muligheter i designprosessen

Gjennom en masteroppgave på BI så Astri Marie Natvik og jeg på hvilke barrierer som kan oppstå i designprosessen og hvilke metoder designerne benytter for å løse disse utfordringene.

Formålet med oppgaven var å belyse hvorvidt designere er en viktig ressurs i arbeidet for en mer bærekraftig fremtid, og hvilke kriterier som ligger til grunn for vellykkede prosjekter.

Suksesskriterier

Kunnskapsdeling

Designerne i alle tre prosjektene fremhever tverrfaglig samarbeid og utveksling av kunnskap som en verdifull metode de benytter i sine designprosesser.

Kunnskapsdeling er viktig både innad i bedriften og mellom bedrift og tiltenkt marked, da ulike synspunkt kan utfordre, komplimentere og berike hverandre.

I Innovativolis prosjekt var tverrfaglig samarbeid helt avgjørende. I samarbeid med forskere ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fant de en metode for å ufarliggjøre bakteriene i avføringen, slik at innsamlingen av avfall fra toalettene ble trygg for bøndene. Toalettene ble videreutviklet til å være mer enn et produkt for forbedrede toalettfasiliteter og hygiene. Tømmingen av toalettene skaper arbeidsplasser, samtidig som bøndene får gjødsel til sine avlinger.

Sustainable Sanitation Design (Susan Design) i praksis (foto: Innovativoli)

Sustainable Sanitation Design (Susan Design) i praksis (foto: Innovativoli)

Dette er et godt eksempel på at tverrfaglig samarbeid kan skape nye innovative løsninger, og ulik ekspertise kan bidra til mer effektive prosesser og et bedre tilpasset produkt. Den eksisterende kunnskapen ble utvidet med ny kunnskap for å gjøre prosjektet mer bærekraftig og tillegge den sosial verdi.

En stor del av designprosessen handler om brukerinvolvering gjennom interaksjon og kommunikasjon, observasjon og tilbakemeldinger. Potensielle sluttbrukere kjenner sitt samfunn, kultur, klima, behov og ønsker best. Derfor er de en viktig ressurs for å tilegne seg nødvendig kunnskap i designprosessen.

Designerne fremhever interaksjon og kommunikasjon som særdeles viktig i begynnelsen av arbeidet. De har da muligheten til å tidlig avsløre barrierer og feilaktigheter, og kan gjøre nødvendige endringer for å minimere risikoen for å feile ved lansering.

K8 nevnte at det kan være vanskelig å forestille seg hvor annerledes samfunnet til deres sluttbrukere er, og forstå kompleksiteten rundt livene de lever. De ble overrasket da det viste seg at størsteparten av deres potensielle kundebase ikke visste hva solceller var, eller hvordan de fungerer.

Innovativoli fortalte at de kom til ideen om å lage forretning ut av toalettene i samarbeid med en småskala banan- og ananasbonde. Bygging av nettverk i det eksterne markedet kan på denne måten føre til enklere implementering av prosjektene, nye løsninger, billigere produkter og større andel sluttbrukere.

Kulturelle barrierer

«Innovativoli opplevde at lokale innbyggere hadde uttrykt bekymring rundt innsamlingen av menneskelig avfall, da de trodde at det skulle brukes i forbindelse med heksekunst.»

Alle designerne fremhevet risikoen av å jobbe i en annen kultur, særlig med tanke på forutinntatthet som kan oppstå underveis i designprosessen.

Faktorer som designeren anser som selvsagt er ikke gitt i en annen kultur. Ved å ikke være tilstede under store deler av designprosessen vil ikke designeren klare å identifisere mulige barrierer og utfordringer som kan utvikle seg underveis.

Innovativoli opplevde at lokale innbyggere hadde uttrykt bekymring rundt innsamlingen av menneskelig avfall, da de trodde at det skulle brukes i forbindelse med heksekunst.

Hvor stor del av designprosessen som utføres i det aktuelle markedet avhenger av hvert enkelt prosjekt, men forutinntatthet og barrierer vil bli minimert om designeren i en tidlig fase tilegner seg tilstrekkelig forståelse av kulturen og menneskene sluttproduktet skal treffe.

Oppfatningen av begrepet bistand

En stor andel av menneskene designerne har møtt i det eksterne markedet har negative assosiasjoner knyttet til bistandsorganisasjoner, da de ofte føler seg stigmatisert. Brukerne ønsker ikke å bli assosiert med ren veldedighet, men ønsker å bli sett som en del av prosjektet ved å hjelpe til med å utvikle det.

Det kan derfor være verdifullt for designerne å inkludere lokale innbyggere som samarbeidspartnere, ikke bare som sluttbrukere.

Design uten grenser kunne fortelle at de ansatte i Trancisiones var stigmatiserte som rullestolbrukere, men at det handlet om å bygge opp selvtilliten deres. Kunnskapen de besitter som brukere og utviklere av rullestoler i sitt marked var verdifull i design- og produksjonsprosessen.

Ved samarbeid mellom designer og de lokale i det eksterne markedet kan man få et mer bærekraftig sluttprodukt, samtidig som samarbeidspartnerne og de potensielle sluttbrukerne kan føle seg verdsatt.

Konklusjon

I sosiale prosjekter der produktutvikling står sentralt kan industridesignere være en viktig ressurs for utvikling av bærekraftige produkter. Gjennom en designprosess benytter designerne seg av ulike metoder som er med på å avdekke sluttbrukerens behov, adferd og kultur.

Metodene innebærer i stor grad kunnskapsdeling med andre fagdisipliner, sluttbrukere og lokalsamfunn i det aktuelle markedet.

Designere tar også del i det eksterne markedet for å tilegne seg kunnskap om kultur og samfunn. Ved innhenting av tilstrekkelig informasjon kan man minimere sjansen for forutinntatthet og forberede seg på mulige utfordringer som kan oppstå underveis i designprosessen.

Informasjonen benyttes til å gjøre forbedringer av produktet, og det er naturlig at det oppstår nye ideer underveis i designprosessen som er med på å utvikle produktet bedre tilpasset sluttbrukerens behov, eller skaper nye innovative løsninger.

Det er viktig å belyse ressurser som kan bidra til positiv utvikling innenfor sosialt entreprenørskap, da det er behov for bærekraftige løsninger som kan bidra til en bedre hverdag for verdens befolkning.

Designere er spesialister på å jobbe fleksibelt og å sette sluttbrukerne og deres behov i fokus, hvilket er avgjørende egenskaper i prosjekter som krever tilpassing, tålmodighet og gode løsninger. Designere kan på denne måten spille en vesentlig rolle, og er en ressurs som bør utnyttes i mye større grad enn hva praksis er i dag.

Som en videreutvikling av vår studie, ville det være interessant å se nærmere på hvordan bistandsorganisasjoner og designere kan utvikle mer bærekraftige løsninger og positiv utvikling gjennom felles samarbeid.

Anne Marte Sletto

Anne Marte Sletto (foto: twitter)

I 2012 skrev Astri Natvik og Anne Marte Sletto en masteroppgave som belyser hvordan tre ulike norske designfirma har jobbet med sine prosjekter for å utvikle bærekraftige løsninger innenfor sosialt entreprenørskap.

Denne artikkelen er basert på materiale som ble innhentet i forbindelse med oppgaven. Om du vil lese mer finner du hele masteroppgaven her.

Anne Marte Sletto er project manager ved Signex AS.

Les også:
Innovasjon Norge hjelper bedrifter til å levere nødhjelp
Innovasjon Norge samarbeider med Design without Borders om innovasjon i humanitært arbeid

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: