Gå til innhold

Samarbeid mellom næringsmiljø og utdanningsinstitutsjoner – et arnested for kompetanseutvikling

8. desember 2015

Næringsrelevant utdanning ønskes både av politikere, bedrifter og studenter, spesielt i disse tider med omstilling. Klynger og andre næringsmiljøer har drevet med kompetanseutvikling over lang tid.

Av kunderådgiver Espen Warland, Innovasjon Norge

Forestill deg et land som er midt i en stor omstilling til nye innovative bransjer. Forestill deg en region i dette landet som har gjort hjemmeleksen sin og funnet ut at de skal satse på produkter, systemer og tjenester hvor de kan utnytte eksisterende infrastruktur og kunnskap, men tilpasset trender som digitalisering og teknologiene knyttet til dem (Foto: Thinkstock).

Utviklinger som mobilteknologi, digitalisering, internet of things og industri 4.0 betyr store muligheter for norsk næringsliv. Hvis vi skal utnytte disse, hvis vi skal konkurrere globalt og levere effektive tjenester, så er vi også nødt til å tilpasse utdanningen. Fremtidens arbeidsmarkeder trenger ansatte med fremtidens kompetanser. Dette slår inn på alt fra industriell produksjon, leveranse av tjenester til velferdsløsninger.

Kompetanseutvikling viktig for omstilling

Norge blir i disse dager utfordret til å tenke fra «Særstilling til omstilling». Det er veldig mye god kompetanse i norske virksomheter, men det er også mange som trenger et kompetanseløft for å omstille seg til nye områder hvor Norge kan ha fortrinn og ta en posisjon. OECD har gjennom sin «Skills report» pekt på kompetanseutfordringer for Norge.

Tilrettelegging for etter- og videreutdanning og utvikling av nye studier på alle nivå kan være avgjørende for at vi kommer igjennom omstillingen på en god måte – en kompetansebasert omstilling. Men kompetansen må være relevant for bedriftene og den må utvikles raskt.

Og Innovasjon Norge kan bidra her. Klyngene vi støtter har drevet med utvikling av nye kompetansetilbud i lang tid. Det er lettere å få til dette i samarbeid, enn om bedriften må gjøre det alene. Og når Kommunal- og moderniseringsdepartementet skulle legge til rette for at bedrifter i distriktene har tilgang på nødvendig kompetanse, så valgte de modellen fra klyngeprogrammet gjennom tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø og la kompetanseutviklingsprosjektene til næringslivet.

Er incentivene på plass?

Innovasjon Norge opplever gjennom våre kunder at det ikke er lagt spesielt godt til rette for utvikling av nye relevante studietilbud i norske kunnskapsinstitusjoner. Alle er velvillig i utgangspunktet, og ser nytten av godt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner på området.

Men det er ikke klare incentiver i kunnskapsmiljøene for utvikling av nye studier. Det er ikke avsatt ressurser til nyutvikling, man møter formelle hindringer i godkjenninger/planer og det ser ut til å være avhengig av ildsjelers engasjement og innsats.

Gode eksempler på samarbeid

Samtidig erfarer vi at det er mulig å oppnå godt samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Gjennom klyngeprogrammet og tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø oppstår mange nye kompetansetilbud: Fra GCE klyngen Node som har fått opprettet master i mekatronikk ved Universitet i Agder, fagutdanning i hydraulikk og sveis som er unik i Norge.

Til reiselivsmiljøet Innovative opplevelser som arbeider med fagutdanning og høyere utdanning for å møte helt nye krav og forretningsmodeller til turister som vil ha unike opplevelser på reisen sin. Arena-klyngen DesignArena som sammen med tre høyskoler har utviklet et helt nytt kurs i innovasjonsmetodikk (Design Thinking) som er unikt i Norge. Vi kunne nevnt mange flere gode eksempler.

Nasjonal tilnærming kan være løsningen

Innovasjon Norge tror på tett samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene, hvor behovet for bedriftene er førende, og gapet tettes raskt. Med lang erfaring fra klyngene og piloten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer har disse vist at det er mulig. Men Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø har en begrenset ramme og er et regionalpolitisk virkemiddel, forbeholdt prosjekter innenfor det distriktspolitiske virkeområde.

Innovasjon Norge opplever interesse fra mange næringsmiljø som ligger i sentrale strøk og som ikke har mulighet til å prioritere denne type prosjekter. En økt ramme med nasjonalt nedslagsfelt kunne bidratt til mange nye spennende kompetansetiltak som vil kunne bidra til rask og nødvendig omstilling i Norge uavhengig av ildsjelene som er driverne i dag.

Klyngeprogrammet som katalysator? – Temaseminar 10. desember

Erfaringer fra samarbeidet mellom klynger og utdanningsinstitusjoner vil bli delt på et temaseminar 10. desember. Her vil ildsjelene fra utdanningsinstitusjonene og fra klynger fortelle om sine erfaringer. Samtidig vil vi debattere om klynger kan bidra til omstillingen Norge trenger, og utfordre statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet om styrket satsing på klynger kan være ett av svarene på utfordringen fra OECD.

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

  • Tjeneste i Innovasjon Norge
  • Lyser ut 20 millioner hvert år til kompetanseutvikling
  • Skal bidra til kompetansearbeidsplasser over hele landet
  • Prosjektene velges ut i samarbeid med Siva, Forskningsrådet og fylkeskommunene
  • Finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kilde: www.innovasjonnorge.no/kompetanse

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters

  •  Skal utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter med sikte på å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet, og å øke den enkelte bedrifts innovasjonsevne.
  • Støtter ca 40 klynger i programnivåene GCE, NCE og Arena
  • Kunnskapssamarbeid er ett av fire strategiske satsingsområder
  • Finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kilde: www.innovationclusters.no/om-nic/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: