Gå til innhold

Et innblikk og refleksjoner rundt omstilling og endring

27. april 2015
Anita Krohn Traaset,

Anita Krohn Traaseth, foto Jo Michael

Som øverste leder av et offentlig eid selskap med lang historikk og dype røtter i det norske folk, finansiert av oss alle, ønsker jeg å gi offentligheten så mye innsikt som mulig i vårt omstillingsarbeid.

Av Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge

Det er lett å mene mye om Innovasjon Norge, og engasjementet rundt vårt selskap er heldigvis stort, derfor er det også viktig å tilby et innblikk når selskapet nå er inne i en omstilling. Omstilling er en krevende situasjon, og meningene er mange når man utfordrer og endrer det etablerte. Slik skal det være.

9.april 2015 skrev jeg «Et innblikk i omstillingsarbeidet som nå pågår i Innovasjon Norge».

Vår oppgave er å omstille selskapet for fremtiden, ikke bare nedbemanne for å levere på kort sikt. Nedbemanning er mer tradisjonelt, det vi kjenner best – omstilling er noe mer og noe annet. Vi skal bygge opp og justere ned, kutte kostnader og samtidig investere. Dette er en krevende øvelse, men helt nødvendig for å levere på våre eieres og kunders forventninger også i fremtiden.

Innovasjon Norges omstillingsprosess består derfor av fire parallelle prosesser som henger tett sammen:

  1. Ny kunderettet organisering av selskapet (vedtatt i hovedstyret 18.desember 2014)
  2. En mindre revisjon av strategibudskapet og revitalisering av merkevareplattformen (presenteres 21.mai 2015)
  3. Levere på Statsbudsjettforventninger 2015 (budsjett vedtatt i hovedstyret 26.februar 2015)
  4. Nedbemanning (innplasseringsresultater kommuniseres til alle ansatte 27.april 2015)

Innplassering i ny organisasjon og nedbemanningsresultat

Basert på arbeidet med å lage en mer kunderettet, overordnet organisering, plassert inn ledernivå 1 og 2, kompetansekartlegging av alle 766 kolleger, har vi nå kommet til nedbemanning. Dette oppsummerer en viktig fase 1 i omstillingsarbeidet. Dette er på mange måter den mest krevende delen av hele omstillingen.

I dag skal alle 766 kolleger i Innovasjon Norge få personlig beskjed om de er innplassert i den nye organisasjonen eller ikke. Denne datoen har vært kommunisert til alle ansatte siden januar, og nå er dagen her. Allmøte med status på milepælsplan, resultatene av innplassering i ny organisasjon og veien videre ble gjennomført i dag kl 11.30. Størsteparten av våre kolleger innplasseres, men det er noen som vil få en annen beskjed. Dette påvirker oss alle, både de som blir og de som går.

Vi fikk en klar oppgave i statsbudsjettet 2015 om å effektivisere måten vi jobber på. Uavhengig av reduksjon i statsbudsjettet, var dette en naturlig oppgave for ny ledelse, både på styre- og administrasjonsnivå. Etter analyse av ti års arbeid og tilbakemeldinger, ble det ble tidlig klart at antall administrative stab- og støttefunksjoner skulle bli færre. I denne nedbemanningen reduserer vi antall mellomledere og begrenser administrative støttefunksjoner (til én per kontor). Vi vil naturlig nok tilpasse oss til lokale behov med nødvendige støttefunksjoner, men dette er prinsippet vi ønsker å følge.

I 2015 skal vi bruke 62 millioner kroner mindre til drift og 45 millioner kroner mindre til bemanning. Vi har tidligere varslet om et nedbemanningsbehov på 60-70 personer og resultatet i dag er 51 medarbeidere. Kriteriene for innplassering i ny organisasjon er 1) kompetanse 2) ansiennitet og 3) sosiale forhold.

51 medarbeidere blir ikke innplassert i første omgang, disse utgjør 45,5 årsverk. Samtidig er det ca 24 stillinger som står ubesatt. Disse kan de som ikke er innplassert bli vurdert til, om de ønsker det. Blant de som ikke er innplassert er det 31 kvinner og 20 menn.

Hva med distriktskontorene?

Mange har vært bekymret for at distriktskontorene vil bli hardt rammet. Nedbemanningen rammer alle deler av organisasjonen, men reduksjonen tilsvarer 1-2 personer per kontor. På hovedkontoret er det 22 som ikke blir innplassert.

Vi skal ha færre i stab og støttefunksjoner, og dette gjelder også hos våre 15 disktrikskontor, hvor vi må gi vi slipp på totalt 26 medarbeidere. I all hovedsak skyldes dette at antall administrative støttestillinger begrenses. Vår fysiske tilstedeværelse i alle landets fylker består. Relevant kundenærhet er kjernen fremover.

Opprettholder tilstedeværelse internasjonalt

Totalt på kontorene i utlandet er det 3 som ikke blir innplassert. Utekontorene har få administrative støttestillinger. Vår kontortilstedeværelse internasjonalt rammes ikke av nedbemanningen, men avgjøres etter normal prosedyre, etter innspill fra et næringslivsråd.

Outplacement og karriererådgiving

Vi har en avtale med HR-huset om karriererådgiving og outplacement. Gjennom disse tjenestene får de som ikke er innplassert tilbud om jobbsøkerkurs, coaching og deltagelse i nettverksgrupper. De leverer sine tjenester over hele landet og i utlandet, gjennom sine internasjonale samarbeidspartnere, slik skal alle våre medarbeidere bli ivaretatt i overgangsperioden.

Neste steg

21.mai er en viktig milepæl for oss. Da skal vi publisere og overlevere resultatene av mobiliseringsarbeidet Drømmeløftet, presentere revidert strategibudskap for 2015, vise resultatet av en revitalisert merkevareplattform og vi skal holde den årlige innovasjonstalen, som min forgjenger etablerte.

Vår nye organisasjon nærmer seg ferdig innplassert på dette tidspunktet, men ikke ferdig organisert. Den nye organisasjonen må få tid til å sette seg og tydeliggjøre sine oppgaver og mål. Vi har mye arbeid som gjenstår, og det arbeidet skal ledes av ledergruppen og koordineres med hele selskapet. Dette vil ta tid.

I slutten av 2015 starter vi sammen med styret et mer omfattende revisjonsarbeid av hele selskapets strategi, da dagens strategiperiode utgår 2016. Men først skal vi levere på fase en i vårt omstillingsarbeid. Vi må forholde oss til budsjettet for 2015, vise at vi er endringsdyktige, at vi har startet reisen med å gjøre Innovasjon Norges tjenester og oppgaver så relevant som mulig for et fremtidig norsk næringsliv – det er kjerneoppgaven til Innovasjon Norge, og det er mandatet til ny leder.

2 kommentarer leave one →
  1. 27. april 2019 15:03

    Kuwaiti women leadership is yet to be reflected in their business sector empowerment : Shaikha Al-Bahar:

Trackbacks

  1. Første fase i omstillingsarbeidet i Innovasjon Norge gjennomført | Innovasjonsbloggen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: