Gå til innhold

Fortsatt svak vekst og usikkerhet i verdensøkonomien

26. juni 2014

Mai-utgaven av Innovasjon Norges rapport om norsk eksport og konjunkturutviklingen er klar. Her presenterer spesialrådgiver John Rogne noen av funnene.

Hånd med plante som vokser ut av mynter

Illustrasjon av RyanKing999/Thinkstock

Klikk her for å laste ned rapporten for mai 2014!

Markedsutviklingen i utlandet

Det internasjonale bakteppet for norske bedrifter er fortsatt preget av svak vekst og usikkerhet.

Bildet har imidlertid endret seg betydelig siden begynnelsen av 2013. Nå er det det de nye vekstøkonomiene som skuffer, mens det er tegn til oppgang i industrilandene. USA, UK og Japan har økt aktiviteten, samtidig som eurolandene ser ut til å ha passert bunnen.

De foreløpige nasjonalregnskapstallene for 1. kvartal 2014, viser gryende oppgang i euroområdet. Det har vært en positiv utvikling fra kvartalene før for EU og eurolandene. Opp 0,3 og 0,2 prosent fra 4. til 1 kvartal.

Den svake veksten og lav prisstigning har imidlertid ført til at ECB har senket styringsrenten ytterligere, slik at den nå er rundt null, og venter at den blir lav lenge.

Veksten i USA er justert ned til minus 2,9 prosent fra 4. til 1. kvartal (nedjustert fra minus 1,0 prosent). Tilfeldige forbigående forhold (som uvanlig kald vinter), lagerendringer og reduserte utgifter i helsesektoren kan være med å forklare den svake utviklingen i 1. kvartal.

Norsk økonomi

I Økonomiske analyser nr.3/2014 – «Konjunkturtendensene», sier Statistisk sentralbyrå at norsk økonomi har nå vært inne i en moderat konjunkturnedgang i halvannet år, og den relativt beskjedne BNP- veksten forventes å fortsette til langt ut i 2015. Arbeidsledigheten som har vært ganske stabil hittil i 2014, regner SSB med vil øke noe i tiden fremover.

Etterspørselen fra fastlandet vil flate ut og gå noe ned. Dette kan kompenseres med økt etterspørsel fra utlandet og litt høyere etterspørsel fra andre deler av fastlandsøkonomien (side 64 i rapporten).

NHO publiserte 11. juni “Økonomisk overblikk” 2/2014. NHO-bedriftene samlet vurderer utsiktene for 2014 noe bedre enn i kvartalet før, og det er en klar bedring sammenlignet med bunnivået i 4. kvartal 2013. Byggesektoren, som de to siste kvartaler har vurderer utsiktene mest negativt, har nå mer nøytrale framtidsutsikter.

Det er industri, forretningsmessig tjenesteyting samt fiskeri og havbruk som bidrar til bedring i utsiktene. Det er fortsatt moderat optimisme i tjenestesektoren, mens de petroleumsrelaterte bedriftene ikke på langt nær er så optimistiske som de var for et år siden. (side 65).

Investeringene faller

Et hovedbilde er at industriens investeringer (utenom petroleumssektoren) ligger på et lavt nivå og det er også få bedrifter planlegger økning i 2015. Hverken eksportbedriftene eller petroleumsrelaterte bedrifter melder om større investeringsvilje. Statistisk sentralbyrås første investeringsundersøkelse for industriinvesteringer i 2015, antyder en nedgang på rundt 15 prosent, fra et nivå som i forhold til industriens omsetning allerede er det laveste på over 40 år.

Investeringer i olje- og gassvirksomhet (leting, feltutbygging, drift, landvirksomhet, nedstenging og rørtransport) er justert opp til 231 milliarder i 2014. Første anslag for 2015 182 milliarder. Ned 12-15 prosent.

Norges Bank har senket 19. juni rentebanen (og sier at det på kort sikt er mer sannsynlig med senkning enn heving av styringsrenten), og utsatt antatt tid for renteheving til tidligst i 2016. (side 23)

John Rogne, Innovasjon Norge

Klikk her for å laste ned rapporten for mai 2014!

One Comment leave one →
  1. 31. august 2014 20:33

    It does take time to come up having a website that gives you the much needed results hence the web developer must be ready
    to help you along the route. The Authority – Any one who has legal power over
    you is the Authority. In most cases building and starting a business means taking many risks, which is exactly why many
    people don’t go into business.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: