Gå til innhold

Norsk næringslivs innovasjonsevne betydelig undervurdert

5. juni 2014

Ny undersøkelse fra SSB viser at norske bedrifter systematisk har underrapportert egen innovasjonsaktivitet.

Tommelen opp med norsk flagg.

Norsk næringsliv er mye mer innovativt enn det statistikken har fortalt oss. (Foto: Piotr Krześlak)

Av spesialrådgiver Per M. Koch, Innovasjon Norge

Norge er et av de aller rikeste landene i verden. Næringslivet vårt er et av de mest produktive i verden. Allikevel scorer vi relativt lavt på sentrale indikatorer for innovasjon i næringslivet.

Ettersom de fleste regner innovasjon som selve nøkkelen til økonomisk suksess, har dette vært regnet som et paradoks: Det norske paradokset.

Noe av gåten har vært forklart  ved at vi har en næringslivsstruktur preget av bransjer som generelt investerer lite i forskning og utvikling. Men dette forklarer ikke hvorfor bedriftene også rapporterer lave tall på innovasjon, et begrep som favner langt bredere enn forskning.

Samlet eller delt undersøkelse

I innovasjonspolitiske og statistiske kretser har man lenge diskutert mulige forklaringer på disse dårlige resultatene. En hypotese har vært at de kan skyldes et metodisk avvik i måten statistikken samles inn på.

Kort sagt er det slik at  de fleste land har to separate undersøkelser — en for forskning og utvikling og en for innovasjon. Norske bedrifter, derimot, har blitt bedt om  å fylle ut ett skjema som dekker både forskning og innovasjon. Spørsmålene er grovt sett de samme som i andre land, men norske bedrifter blir først spurt om forskning, deretter om innovasjon.

Mistanken har vært at spørsmålene om forskning har farget respondentenes tolkning av begrepet innovasjon, og at de derfor har hatt en tendens til å underrapportere andre former for nyskaping. Innovasjon Norge og Norges forskningsråd har derfor vært med på å finansiere en egen separat innovasjonsundersøkelse, der bedriftene primært blir spurt om innovasjon.

Norsk innovasjonsevne betydelig undervurdert

SSB har nå lagt frem tallene fra denne undersøkelsen. De synes å bekrefte hypotesen. Norsk næringslivs innovasjonsevne har vært sterkt undervurdert. Dette gjelder både små og store foretak.

I en artikkel publisert på SSBs nettsted viser Lars Wilhelmsen til store utlslag for prosessinnovasjoner og produktinnovasjon av typen nye tjenester. Begge disse innovasjonstypene er mer enn fordoblet sammenlignet med den kombinerte undersøkelsen for 2010 til 2012.  Produktinnovasjon med varer, organisasjonsinnovasjon og markedsinnovasjon øker alle med rundt 50 prosent.

 

Figur

Produkt- og/eller prosessinnovasjon, etter hovednæring og undersøkelse (SSB)

Wilhelmsen skriver:

«Siden mange innovatører har flere typer av innovasjon samtidig er ikke utslaget for all former for innvoasjon sett under ett like stort, men i absolutte tall øker andelen foretak med noen form for innovasjonsaktivitet med over 15 prosentpoeng.»

I enkelte næringer viser den nye innovasjonsundersøkelsen opp mot tre ganger så mange innovatører.

Om utviklingen over tid

Ettersom vi har bare en undersøkelse av denne «separate» typen, er det vanskelig å si noe om utviklingen over tid.  Det faktum at den nye undersøkeslen gir mye høyere tall for norsk næringslivs innovasjonsevne betyr derfor ikke at den nedadgående trenden vi har sett i produkt- og/eller prosess innovasjon fra 2001 til 2012 er feil.

Norge vil rangere mye høyere i internasjonale sammenligninger

Det vi kan si, imidlertid, er at tallene som viser at norsk næringslivs innovasjonsevne ligger langt etter de andre nordiske landene er misvisende.

Følgende figur fra SSB viser at Norge ikke lenger  ligger etter Finland, Danmark og Sverige når det gjelder innovasjon i næringslivet.

Innovasjon i de nordiske landenes næringsliv (SSB)

Innovasjon i de nordiske landenes næringsliv (SSB)

Følgende avsnitt fra Wilhelmsen antyder hva de politiske følgene av dette kan bli:

«Spesialundersøkelsen har altså gitt klare indikasjoner på at nivået for visse indikatorer hentet fra CIS [Community Innovation Survey, dvs. EUs innovasjonsstatistikk] har vært underrapportert i forhold til land vi ønsker å sammenlikne oss med. Dette er en indikasjon på at Norge, ved en deling av FoU- og innovasjonsundersøkelsene, vil bevege oss noe nærmere våre innovasjonsledende naboer Sverige, Danmark og Finland på internasjonale sammenlikninger av innovasjonsaktivitet, slik som EUs Innovation Union Scoreboard.»

Undersøkelsen vil derfor føre til en rekalibrering av det virkelighetsbildet som ligger til grunn for den innovasjonspolitiske debatten.

Norsk næringsliv er ikke en innovasjonssinke, og har sannsynligvis heller aldri vært det. Det bildet stemmer langt bedre overens med Innovasjon Norges erfaring med norsk næringsliv.

Se også:

SSB: Flere innovatører i Norge enn tidligere rapportert

Innovasjonsbloggen: Hvorfor ligger Norge så langt etter i Innovation Union Scoreboard?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: