Gå til innhold

Halvveis til fremtiden, 5 megatrender som endrer Norge

9. desember 2013

Innovation Forum Norway og Teknisk Ukebland har publisert boken Halveis til fremtiden, en bok om Norge  i en verden i endring skrevet av Truls Berg og Adjiedj Bakas.

Av Per Koch, Innovasjon Norge

Halveis til fremtiden (omslag)

Halveis til fremtiden (omslag)

Forfatterne ønsker norske næringslivsledere, policy-utviklere og politikere å se fremover og forestille seg hvordan Norges fremtid kan bli, gitt utviklingen av visse sentrale trender.

Fremtider som utfordring til tenkning

Boken er ikke en prognose of hva hva fremtiden vil bringe. Metoden er i tråd med det man finner i moderne foresight og fremtids-øvelser: Man setter opp ulike  scenarier for hvordan fremtiden kan komme til å bli, for slik  å stimulere til tenkning om hva vi bør gjøre for å forberede oss på ulike utviklingsløp.

De to har et edruelig forhold til hva det er mulig å forutse:

«Realiteten er, som mange prognosemakere og politiskere ofte glemmer, at fremtidige trender sjelden kan utledes direkte fra situasjonen i dag eller i går: de utvikler se på underlige måter, ofte i sprang snarere enn lineært. Like fullt, gjennom å kombinere svake signaler og sterke intervjuobjekter, mener vi det er fullt mulig å skissere nyttige fremtidsbilder.» (s. 26)

Utgangspunkt i Norges sterke sider

Boken tar utgangspunkt i et sterkt positivt bilde av Norge. Norge har ressurser, både materielle og menneskelige, som har gjort det til et av de rikeste landene i verden:

«I boken har vi slått fast at selv om Norges nåværende rikdom i stor grad skyldes våre naturressurser så bestitter norske virksomheter verdensledenede kompetanse på viktige felt som energi, teknologi, mat, transport, miljø og medisin. Takket være vår kompetanse og et innovative næringsliv har vi i dag et fantastisk utgangspunkt for å kunne forvalte våre betydelige ressurser på en ansvarlig og bærekraftig måte.» (s. 201)

Truls Berg (foto: 3in.no)

Truls Berg (foto: 3in.no)

«Vi innrømmer å være en smule subjektive,» skriver forfatterne, «men vil likevel hevde at vi som lever nå sannsynligvis har prikket inn verdenshistoriens mest fantastiske tid for vår opptreden på denne planeten. Aldri har utgangspunktet vært bedre, aldri har mulighetene vært større.»

De understreker også at Norge kan bruke sin posisjon til å hjelpe andre land med å utvikle sine økonomier på mer bærekraftig vis — ja, at vi er moralsk forpliktet til å gjøre så.

Forfatterne er  befriende optimistiske, men ikke på en naiv måte. De ser definitivt skyggesidene, både når det gjelder de valg Norge har gjort så langt og de mulige negative konsekvensene av både politiske valg og innovasjon.

Fem dominerende trender

De fem trendene boken forutsetter er:

  1. Store demografiske, geografiske og klimatiske endringer
  2. At teknologirevolusjonen fortsetter, blir allestedsnærværende og usynlig
  3. Informasjonsdemokrati, livslang læring og slutt på privatliv
  4. At globaliseringen fortsetter, men møter ønsket om nærhet
  5. Økt spiritualitet og bærekraft. Vi blir alle del av et verdifelleskap. (s. 37)

Boken gir oss en rekke små blikk inn i et tenkt 2025, etterfult av drøftinger av de trendene som leder oss opp til disse bildene.  Boken drøfter for eksempel grundig den gradvise overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi. Analysene er basert på kunnskap vi har i dag og innsikt i trender vi allerede ser i dag.

Adjiedj Bakas (foto: 3in.no)

Adjiedj Bakas (foto: 3in.no)

Mer enn teknologi og økonomi

Jeg må innrømme at jeg er fascinert av at forfatterne bringer inn aspekter som normalt ikke kommer med i rent økonomiske og teknokratiske diskusjoner om fremtidige utviklingsløp. Boken tar for eksempel for seg betydningen av selvinnsikt, livets mening og idealistisk drevet omsorg for andre:

«Vi vil i årene fremover oppleve at menneskets åndelig jakt på tilhørighet og meningen med tilværelsen intensiveres. Dette gjør at tradisjonelle verdier som kjærlighet, vennskap, og fellesskap blir viktigere igjen. I og med at jakten på balanse mellom jobb og privatliv, god helse, intimitet, vennskap og fellesskap fremstår som viktigere enn noensinne vil ulike kollektive boformer ta av.»

Fremtidens skyggesider

Det er imidlertid sider ved noen av de fremtidisvisjonene her som uroer meg.

Kapitlet om transhumanisme viser for eksempel til utviklingstrekk innenfor forskningen som ingen synes å forutse konsekvensene av. Det kan godt være at implanterte mikrochips i hjernen eller spleising av andre dyrs DNA inn i vårt eget kan bidra til å takle sykdommer (eller lage sterkere soldater, som er at av de mer spektakulære ideene det refereres til).

Men disse innovasjonene åpner også opp for ikke intenderte konsekvenser, herunder muligheten for en total overvåling og kontroll av menneskenes liv. Dagens Internett-hacking blir ingenting i sammenligning.

Og skulle transhumanistene sikre oss udødelighet, er jeg redd for at vi vil se en dramatisk fall i innovasjonsevnen. Mye innovasjon og entreprenørskap drives av et ønske om å sette spor i en verden vi snart skal forlate.

Gjesteskribenter

I tillegg til forfatternes egne refleksjoner presenterer boken tankene til bedriftsledere, innovatører og andre samfunnsaktører. Disse tekstboksene og intervjuene gir et fascinerende blikk inn i hva norske ledere tenker omkring fremtiden i dag.

Blant de som er hørt finner vi Even Bolstad, HR Norge, Lars Rinnan fra Nextbridge, Kathrine Dunn Moen fra Statkraft, Lars Boilesen fra Opera Software, Bjørn Kjos fra Norwegian, Kristin Skogen Lund fra NHO og Gunn Ovesen fra Innovasjon Norge.

Innspillene er absolutt med på å berike boken.

Boken kan bestilles her.

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: