Gå til innhold

EU utvider satsingen på små og mellomstore bedrifter

31. oktober 2013
Lyspære med EU-flagg

EU satser på innovasjon i Europa (illustrasjon: ayzek/Photos.com)

EU samler nå innovasjon og forskning under programmene Horisont 2020 og Cosme. Hva vil det bety for norsk næringsliv?

Av seniorrådgiver Geir Ove Hansen, Innovasjon Norge

Innovasjonsstrategien Europa 2020

Europa 2020 er EUs vekststrategi. Den handler ikke bare om å overkomme den økonomiske krisen som fortsetter å påvirke mange europeiske land.

Strategien skal takle bristene i den nåværende vekstmodellen og skape de nødvendige forutsetningene for å nå målene om smart, bærekraftig og inkluderende vekst og konkurranseevne.

EU har ambisiøse mål innen sysselsetting, innovasjon, utdannelse, sosial inkludering samt klima og energi som alle skal nås innen 2020. Små og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i europeiske økonomier og spiller således en nøkkelrolle for å nå disse målene.

Det nåværende rammeprogrammet for konkurranseevne og innovasjon (CIP) har derfor i stor grad vært rettet mot SMBer. Det vil også de kommende EU-programmene COSME og Horisont 2020 som starter i 2014 være.

Men hva har CIP-programmet bestått i, hvilke resultater har man oppnådd og hva kan man forvente i de kommende EU-programmene?

EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP)

CIP står for «Competitiveness and Innovation Framework Programme” og samler flere ulike EU-initiativer med ett tydelig mål: å øke Europas konkurranseevne og innovasjon.

CIP-programmet består av tre delprogrammer: Entrepreneurship and Innovation, Intelligent Energy Europe og ICT Policy Support Programme. Kontaktpunkter i Norge er Innovasjon Norge, Enova og Difi.

Med små og mellomstore bedrifter som hovedmål støtter CIP innovasjonsaktiviteter, forbedrer tilgangen til kapital og leverer bedriftsstøtte i Europas forskjellige regioner. Programmet tilrettelegger for bedre utnyttelse av informasjon- og kommunikasjonsteknologi og utvikling av informasjonssamfunnet. Videre er fornybar energi og energieffektive løsninger viktig.

Mer spesifikt, fokuserer aktivitetene under CIP på å hjelpe entreprenører med tilgang til finansiering og markedsinformasjon, å løse juridiske hindre og identifisere potensielle forretningspartnere på tvers av Europa.

Til nå har CIP-programmet hjulpet flere enn 250.000 små og mellomstore bedrifter med å finne finansiering i forskjellige utviklingsfaser. CIP-programmet har gitt finansielle mellomledd incentiver til å gi lån i tilfeller hvor det ellers ikke ville blitt gjort. Mellom 2007 og 2011 har de underliggende finansielle instrumentene i CIP besørget 11,4 milliarder euro i lån og 2,2 milliarder euro i venturekapital.

Enterprise Europe Network (EEN) har vært i kontakt med mer enn 2 millioner bedrifter årlig. Halvparten av bedriftene som har tatt i bruk EEN-tjenester har bekreftet at de har fått innpass i nye markeder eller utviklet nye produkter. Bedrifter som har funnet forretningspartnere har økt sin omsetning med 1,7 millioner i gjennomsnitt.  Det har også vært et stort fokus på å forsterke entreprenørskap. Det har også blitt eklere og rimeligere å starte enkle foretak.

Følgene av programmet har således virkninger som går langt utover programperioden. Mange av virkemidlene som har hatt best effekt videreføres i perioden 2014 til 2020.

Norske suksesser

Mange norske bedrifter har tatt nytte av virkemidlene etablert under CIP.

Breivoll Inspection Technologies er ett av selskapene som har benyttet seg av slike tjenester. Selskapet har utviklet en unik teknologi for å inspisere vannledningsnett ved hjelp av akustisk resonans. Teknologien gjør det mulig å identifisere spesifikke svakheter i ledningsnettet slik at enkle utbedringer kan øke levetiden.

Robot for undersøkelse av rør-

Breivoll har utviklet teknologi for undersøkelse av rør. (illustrasjon: Breivoll Inspection Technologies)

Selskapet fikk hjelp av Enterprise Europe Network til å søke økonomisk støtte til utviklingen gjennom ordningen Eco Innovation i CIP og å finne potensielle partnerbedrifter.

Breivoll har nå gjennomført store prosjekter både innen- og utenlands og arbeider med å utvide sitt europeiske marked. Prosjektet vil åpne nye markedsmuligheter for avansert norskutviklet teknologi, og vil kunne gi nye arbeidsplasser i både Tromsø og hos samarbeidende bedrifter i Europa.

Hvorfor er de kommende EU-programmene viktige?

COSME

Å styrke konkurranseevnen til EUs virksomheter er avgjørende dersom EU skal nå Europa 2020-målene. EUs program for næringslivets konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter

COSME skal styrke konkurranseevnen og bærekraften til EUs bedrifter, understøtte entreprenørskap og etableringen av SMBer og deres vekst. Dette skal man oppnå ved å:

  • Forbedre SMBers tilgang til kapital i form av egenkapital og gjeld;
  • Forbedre markedstilgangen, innenfor Det indre marked og globalt;
  • Forbedre rammebetingelsene for bedrifter;
  • Fremme entreprenørskap og entreprenørskapskultur.

COSME er det første programmet fra EU-Kommisjonen som er dedikert utelukkende til små og mellomstore bedrifter. Programmet er først og fremst et instrument som skal forbedre tilgangen til kapital, støtte internasjonalisering og forbedre markedstilgangen.

COSME vil i stor grad videreføre de suksessfulle aktivitetene i CIP. Programmet skal bedre respondere på SMBers behov ved å rettes de bedriftene som møter de største utfordringene i dagens marked.

Tilgangen til kreditt for ikke-finansielle foretak i eurosonen er nå på sitt laveste siden begynnelsen av finanskrisen, i henhold til de siste tallene fra Den europeiske sentralbank. Små og mellomstore bedrifter er spesielt hardt rammet av denne nedgangen ettersom det blir vanskelig å skaffe finansiering til nødvendige investeringer og fremtidige prosjekter.

Budsjettet i COSME i perioden 2014-2020 ventes å bli 2,3 milliarder euro. En stor andel av budsjettet, 60 prosent i løpet av perioden, er tiltenkt finansielle virkemidler som viste seg effektive under CIP. Disse vil komplementeres av de finansielle instrumentene i Horisont 2020.

Finansielle mellomledd i deltakende land vil være ansvarlige for tilføring av midler. Mellomleddene vil eksempelvis være banker, leasingselskaper, kausjon-forsikringsselskaper eller venturekapitalfond. Ettersom behovene er forskjellige på tvers av Europa, vil disse kunne tilby produkter tilpasset behovene til små og mellomstore bedrifter i deres spesifikke marked.

COSME vil også videreføre andre suksessfulle programmer, som for eksempel Enterprise Europe Network med sine mer enn 600 kontorer i og utenfor EU. Programmet vil også ha støtteordninger for internasjonalisering, Erasmus for unge entreprenører, entreprenørskapsutdanning, intellektuell rettighetsproblematikk og reduksjon av administrative byrder.

Horisont 2020

EUs nye rammeprogram for innovasjon og forskning har mål om å bidra til å løse store samfunnsutfordringer i Europa. Horisont 2020 løfter fram små og mellomstore bedrifter og vektlegger den rollen disse bedriftene vil få når det gjelder å løse mange av de utfordringene vi står overfor i dag.

Horisont 2020 tar utgangspunkt i spesifikke samfunnsutfordringer. Bedrifter kan søke om støtte til prosjekter som på en eller annen måte bidrar til å løse disse utfordringene.

Før utlysningene foreligger er det vanskelig å si konkret hva som etterspørres fra EUs side, men mye tyder på at rammene kan være ganske vide – selv om man fra EUs side vil gjøre noen prioriteringer og konkretiseringer innenfor rammen av samfunnsutfordringene. Disse gir allikevel en god idé om bredden i satsningen – noe som igjen gjør programmet relevant for mange typer prosjekter, produkter og tjenester innen:

  • Helse og demografisk endring;
  • Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi;
  • Sikker ren og effektiv energi;
  • Smarte, grønne og integrerte transportløsninger;
  • Klima, ressurseffektivitet og sikre samfunn.

Innenfor disse områdene vil det komme mange muligheter for innovative små og mellomstore bedrifter, spesielt for bedrifter med en sterk vilje til vekst, utvikling og internasjonalisering.

 

Se også: Bedrift i EU

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: