Gå til innhold

Innovasjon i offentlig sektor er mer enn innkjøp

5. mars 2013
Lege med ung pasient.

Utfordringene i helsesektoren krever innovasjon (foto: George Doyle)

Det er mye bra innovasjon i offentlig sektor. Problemet er å sikre at all denne aktiviteten henger sammen. Vi trenger et Innovasjon Norge for offentlig sektor.

Av administrerende direktør Gunn Ovesen, Innovasjon Norge

Det er ikke lenge begrepet “innovasjon i offentlig sektor” ville bli forstått som en selvmotsigelse. I dag vet vi at det finner sted mye innovasjon i offentlige etater og institusjoner. Vi vet også at det som skjer av innovasjon i offentlig sektor har stor betydning for hva som skjer i næringslivet – og motsatt.

Næringslivets evne til vekst og verdiskaping er på mange måter avhengig av det offentliges evne til nyskaping om omstilling, ikke bare fordi de offentlige institusjonene kjøper tjenester fra norske bedrifter, men også fordi de har ansvaret for de rammebetingelsene bedriftene opererer innenfor.

Samtidig står det offentlige overfor store oppgaver som bare kan løses gjennom læring og nytenking. Dette gjelder ikke minst oppgaver innenfor helse- og eldreomsorgern.

Anskaffelser og risikovegring

Flere har vist til at regelverket kan være til hinder for innovative offentlige anskaffelser, og at det er praktiseringen av anskaffelsesreglementet som hindrer offentlige institusjoner fra å etterspørre innovative produkter og tjenester. Andre har vist til at mange oppdragsgivere er mer opptatt av ikke å gjøre feil enn å gjennomføre gode innkjøp.

Alt dette er relevant. Forskning på innovasjon i offentlig sektor viser at risikovegring er et av de største hindrene for innovasjon i denne delen av samfunnet.  Det er imidlertid viktig å få frem at innovasjon i offentlig sektor er mye mer enn anskaffelser.

Mer enn innkjøp

Det er slik at mye av innovasjonen i offentlig sektor vil og skal foregå uten bruk av innovative innkjøp. Det er utrolig mange dyktige entreprenører i offentlig sektor — idealistiske og engasjerte mennesker som selv finner frem til nye og bedre måter å gjøre ting på.

Men det er vanskelig å få integrert disse innovasjonene i andre deler av offentlig sektor. Den ene kommunen vet for eksempel ofte ikke hva den andre gjør. Flere etater kan kjøre lignende innovasjonsprosesser parallelt med unødig duplisering og lite felles læring.

Kort sagt: De offentlige tjenestene er ikke satt opp for innovasjon, de er satt opp for å levere tjenester. Og tjenesteleveransene krever en form for kontroll og ettersyn som kan kvele innovasjonsviljen.

Behov for en helhetlig håndtering av innovasjon

Dette betyr ikke at anskaffelser er uviktige. Men selv når anskaffelsen står i sentrum for innovasjonsaktiviteten er det ikke slik at  er de offentlige institusjonene skal være passive mottakere av teknologi og løsninger fra private leverandører.

Når man lykkes med innovasjon i offentlig sektor er det ofte fordi institusjonen har maktet å utvikle helhetlige strategi for fornyelse, der anskaffelsen er et av mange ledd i en lang kjede fra behovsanalyse til iverksettelse.

Skal de offentlige institusjonene lykkes som kunnskapsrike og krevende kunder, må de ofte selv ta del i innovasjonsprosessen. Å bestille innovasjon er noe helt annet enn å kjøpe spiker.

De offentlige institusjonene kan lære mye av næringslivets innovasjonsprosesser. Men vi må huske på at de opererer innenfor et annet rammeverk og med en annen insentivstruktur enn bedriftene. Dette forutsetter en annen form for innovasjonskompetanse — en kompetanse mange offentlige institusjoner ikke har utviklet.

Innovasjonskompetanse

I Innovasjon Norge hjelper vi bedriftene med mer enn penger. Vi bidrar også med forretnings- og innovasjonskompetanse. På samme måte trenger vi et støtteapparat for innovasjonsprosesser i offentlig sektor.

Gunn Ovesen

Gunn Ovesen er administrerende direktør i Innovasjon Norge (Foto: Jo Michael/Innovasjon Norge)

Nå finnes det ikke noe Innovasjon Norge for offentlig sektor. Faktum er at virkemiddelapparatet på dette området er fragmentert og dårlig koordinert, både på etatsnivået og på departementsnivået. Det bør vi gjøre noe med, for dette er en funksjon som bør dekkes av noen.

Og nei, dette er ikke et forsøk på a sikre Innovasjon Norge nye oppgaver.

Selv om Innovasjon Norge har mye å bidra med når det gjelder samspillet mellom offentlig og privat sektor – slik vi blant annet gjør gjennom våre offentlige utviklingskontrakter – er vi ikke eksperter på læring og nyskaping innenfor offentlige institusjoner. Jeg tror det er andre som må ta den oppgaven, selv om vi gjerne bidrar med vår erfaring fra innovasjon i næringslivet.

Innovasjon Norge samarbeider nå tett med Norges forskningsråd om grep som kan stimulerer til innovasjon og læring i offentlig sektor. Flere departementer er på banen. Det samme er DIFI og KS. Nå gjelder det at vi sikrer en bred inngang til debatten om slik nyskaping.

One Comment leave one →
  1. 18. februar 2019 13:39

    FEMALE LEADERSHIP, HOW TO MANAGE MEN
    Female Leadership & How To Manage Men – The resounding declaration for my modern workplace is that only real men can work for a woman.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: