Gå til innhold

Mot en bedre forståelse av ledelse på norsk

11. februar 2013
Tre mennesker legger hendene over hverandre.

Norsk ledelse preges av flat struktur (foto: Jacob Wackerhausen)

Ny forskning på norsk ledelse viser at norske ledere kalkulerende gir sine medarbeidere stor frihet og spillerom, og benytter uformell, kontinuerlig kommunikasjon som kontrollmekanisme.

Av Berit Sund, doktorgradsstipendiat ved NHH

Jeg forsker på norsk ledelse som en del av min doktorgrad. Norsk kultur og norsk ledelse er i vinden om dagen.

Debatten har rast i media, tilsynelatende uten at man har kommet noe nærmere en definisjon av verken norsk kultur eller norsk ledelse enn Siv Jensens kommentar om at norsk kultur er mer enn pinnekjøtt og øl på julaften. Med et slikt utgangspunkt er det vanskelig å drive debatten videre. Synsing gir dårlig grobunn for fruktbar diskusjon.

Spesielt debatten rundt ledelse har vært preget av synsing; ledelseskonsulenter og menigmann har bidratt med sin forståelse av hva norsk lederstil er og hvilke effekter den har, og man har manglet solid, empirisk forskning for å underbygge påstandene som har vært fremsatt.

Kulturtilpasset ledelse

Som en del av mitt forskningsprosjekt har jeg foretatt dybdeintervju med 42 mellomledere og medarbeidere i tre organisasjoner tilhørende tre bransjer innen privat sektor. Informantene hadde ulik kulturell erfaring, og på bakgrunn av den forskning som er foretatt på kulturtilpasset ledelse[1] kunne man forvente å finne betydelig variasjon i informantenes beskrivelser av norsk ledelse.

Overraskende nok var disse beskrivelsene relativt like, og dette kan tolkes som at det er relativt stor enighet om hva som særpreger norsk ledelse. På grunnlag av disse intervjuene kan man dermed peke på noen nøkkeltrekk ved norsk ledelse.

Fellestrekk ved norsk ledelse

 • Norske ledere og medarbeidere anser retten til å få delta i ulike aspekt ved arbeidsdagen som en selvfølge. Norske ledere forventer at medarbeidere skal delta aktivt, for eksempel gjennom å sette sine egne mål, finne ut hvordan arbeidsoppgaver skal utføres, bistå lederen med råd i beslutninger, og ikke minst tørre å være uenige med lederen.
 • Det er svært liten avstand mellom ledere og ansatte, både rent fysisk ved at det er relativt vanlig at lederen sitter sammen med sine ansatte, og mer implisitt ved at ansatte både tør og kan ta initiativ til kommunikasjon med overordnede så vel som med kolleger på samme nivå.
 • Norske ledere tillater sine ansatte å prøve og feile i jobbene sine, og anser dette som viktig for at læring og innovasjon skal kunne finne sted. Viktigheten av å gi medarbeiderne mye frihet er dermed ikke bare et resultat av at frihet betraktes som en verdi i seg selv, men reflekterer en kalkulerende tilnærming til ledelse: Friheten gir resultater i det norske arbeidsliv.
 • Norske ledere legger vekt på at fellesskapsfølelsen skal stå sterkt på arbeidsplassen: Resultatoppnåelse skjer gjennom at gruppen trekker i samme retning, ikke gjennom at enkeltindivider skiller seg ut. Og man skal trives på jobben; forholdet mellom leder og medarbeidere skal gjerne preges av en god tone. I tillegg er norske ledere opptatt av at medarbeiderne skal ha det godt også utenfor jobben.
 • Nært knyttet til disse aspektene ved norsk ledelse er en utbredt, uformell kommunikasjon som ser ut til å flyte fritt gjennom organisasjonen. Ledere og medarbeidere er i kontinuerlig kontakt gjennom arbeidsdagen. Dette reduserer lederens behov for formelle måter å følge opp og kontrollere sine ansatte, og gir henne tilgang til sanntidsinformasjon om medarbeidernes oppgaveutførelse slik at hun faktisk har mulighet til å gripe inn og korrigere kursen før de helt store feilene begås. Dette kan være svært verdifullt i et arbeidsliv som i økende grad preges av kunnskapsarbeidere med høy utdanning og sans for autonomi.

Naturlig norsk ledelse?

Berit Sund (foto private eie)

Berit Sund (foto: Montag AS)

Gro Harlem Brundtland sa en gang at ”det er typisk norsk å være god”. Og norsk ledelse må sies å være god, på den måten at den er som skreddersydd til den norske kulturen der verdier som demokrati, deltakelse og likeverd står sterkt.

Selvsagt fins det unntak – ledere som leder ”typisk norsk” og slett ikke er gode, og ledere som har en annen tilnærming til ledelse og lykkes. Men norske ledere må gjøre noe rett, all den tid Norges produktivitet er blant de høyeste i verden.

Selvsagt kan ikke all denne suksessen tilskrives ledelsen av organisasjonene som bidrar til produktiviteten, men det er ikke til å komme bort fra at lederne, på ulike nivå i disse organisasjonene, spiller en viktig rolle. Man kan gjerne kalle det ”naturlig norsk ledelse” – ledelse som fins og fungerer innen vår nasjonalkulturelle kontekst.

Berit Sund er doktorgradsstipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole, der hun forsker på kulturtilpasset ledelse, deriblant norsk ledelse.


[1] For eksempel GLOBE-prosjektet: House, Hanges, Javidan, Dorfman, Gupta (eds.) (2004) , Culture, leadership and organizations: The GLOBE study of 62 societies. Sage Publications.

2 kommentarer leave one →
 1. 12. februar 2013 08:46

  Hei Berit!
  Har du publisert noe artikkel på dette? Sitter og skriver paper om org.kultur i innovative bedrifter, og ville gjerne ta med noe av det du skriver. Er selv PhD-student

 2. bbjerknes permalink
  23. juli 2014 15:32

  Dette er lett å kjenne seg igjen i så jeg er ikke så overrasket over at svarene var nokså like ti tross for ulikt utgangspunkt. Det hadde vært interessant også å få innsikt i ulempene ved den norske lederstilen. De siste års debatter har, så vidt jeg kan bedømme, gått på savn og kritikk av utydelig ledelse og manglende feedback-kultur og oppfølging. Gir undersøkelsen noen svar på dette?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: