Gå til innhold

Inkubasjon og tidligfasekapital – effektive verktøy for vekst!

8. juni 2012
gullegg

Kapital til vekst. Foto: Photos.com

Av gjesteskribent Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia

Det er ikke noen tvil om at innovasjon i økende grad blir sett på som avgjørende for landets bærekraft og utvikling – ikke bare økonomisk, men også sosialt og miljømessig.

Men, når det kommer til innovasjonspolitikk, er det ikke alltid like lett å peke på hva som bør gjøres – og ikke minst hvordan få det til gjennom politisk styring.

Verktøy for vekst

Til tross for flere gode ansatser, preges den ferske stortingsmeldingen «Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF«, av et relativt lavt presisjonsnivå. Meldingen er vag på flere sentrale punkter som utvikling av tidligfasekapital og et mer hensiktsmessig og kraftfullt finansieringssystem for inkubasjon.

Jeg tror denne vagheten i mindre grad skyldes manglende politisk vilje, og i større grad at sammenhengene mellom hva som skjer i regionale innovasjonsmiljøer som inkubatorer og forsknings- og kunnskapsparker på den ene siden, og regional næringslivsfornyelse og innovasjon på den andre, dessverre er lite kjent og forstått i Norge.

For å øke kunnskapsnivået og synliggjøre hvilke tiltak vi mener bør være politisk prioriterte i oppfølgingen av meldingen arrangerte derfor Abelia og FIN (Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge) 29. mai konferansen «Bedre virkemidler for vekstbedrifter», oppsummert her.

Innovationsbron

For å synliggjøre sammenhengene mellom inkubasjon (kompetent bedriftsrådgivning og forretningsutviklingsstøtte) og tidligfasekapital inviterte vi i år svenske Innovationsbron, en todelt virkemiddelaktør hvor den ene delen er operatør av et resultatbasert inkubatorprogram, og en annen del er et helstatlig investeringsselskap i den aller første fasen; oversatt til norske forhold et «mini-Investinor» som kun investerer i den aller tidligste fasen, før såkorn- og venturefasen.

Det interessante med Innovationsbron er at de kun opererer med fire virkemidler overfor gründere og inkubatorer; verifiseringsmidler, innsats mot royalty, resultatbasert finansiering av inkubasjon og egenkapitalinvesteringer på opp til 2,5 mill. SEK i den aller tidligste fasen.

Denne forenklingen kan sikkert være til inspirasjon for Innovasjon Norge, som gledelig nok har fått i oppdrag av Regjeringen å foreslå en forenkling av sin virkemiddelportefølje.

Offentlig risikokapital

«The proof of the pudding is in the eating» sier ordtaket – oversatt til offentlig risikokapital er spørsmålet hvor mye private investeringer offentlige risikokapitalkroner lykkes å tiltrekke seg. Helstatlige Innovationsbron kan helt klart sammenlignes – og komme godt ut av det – med de norske såkornfondene.

Menon har vist at en offentlig krone investert via de 50/50 offentlig/privat eide såkornfondene i gjennomsnitt resulterte i fire private kroner i følgeinvesteringer. Innovationsbron har bare eksistert i sin nåværende form siden 2009, og i 2010 ga en offentlig krone syv private, mens den samme andelen var halvert i 2011, et snitt på over 5 private kroner de siste to årene altså.

Fra inkubatorer til inkubasjon

Det aller mest interessante institusjonelle grepet Innovationsbron har gjort er omleggingen av finansieringssystemet. Fra å ha finansiert inkubatorer – er det nå fokus på resultatbasert finansiering av inkubasjon.

Innovationsbron ser på relasjonen mellom seg selv og de regionale inkubatorene som et utviklingspartnerskap hvor Innovationsbron stiller tydelige krav. Det har resultert i at kun 24 av Sveriges 46 inkubatorer får driftsstøtte til inkubasjon av statlige Innovationsbron. De som får det blir til gjengjeld fulgt opp nøye og belønnes med økt finansiering hvis de kan vise til resultater, mens døren står på gløtt for de som evner å «rykke opp».

Som Anders Nilsson fra Innovationsbron uttrykte det så har man gått fra basisfinansiering av inkubatorer til toppfinansiering av inkubasjon i verdensklasse. SIVA har vist interesse for denne modellen, noe vi synes er positivt.

Såkornfond

For Norges del gjenstår imidlertid problemene med tidligfasekapital, De nye såkornfondene blir tidligst operative i løpet av 2013, ifølge Nærings- og handelsminister Trond Giske. Og det er slett ikke sikkert at de vil gå inn like tidlig som Innovationsbron.

Såkornfondenes tendens til å søke seg mot tryggere investeringer i venturefasen har vært gjenstand for mye debatt. Innovasjon Norge selv er i tenkeboksen vedrørende tidligfasekapital og det samme gjelder SIVA. Forskningsrådets FORNY-program skal øke kapitaldelen til gründere, men det vil skje på bekostning av finansieringen av TTOene – som kan sammenlignes med inkubatortilskuddet for innovasjonsselskapene.

For å sikre gode løsninger som er robuste over tid har Abelia og FIN tatt initiativ overfor virkemiddelaktørene til et bredt samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Målet er å initiere en samarbeidsprosess hvor aktørene sammen kommer opp med godt forankrede, effektive og vel koordinerte løsninger. Vi ser frem til god dialog og en god prosess for å løse disse noen ganger litt tekniske – men akk så viktige spørsmålene!

Se også: Abelias nettsted

No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: